• Nitrile Gloves

    Нитрилни ръкавици

    Дайте на ръцете допълнителен слой защита с никелови ръкавици за еднократна употреба без прах. Ръкавиците за еднократна употреба предлагат надеждна здравина и удобна сръчност, идеални за всичко - от приготвяне на храна и автомобилна работа до индустриални, хигиенни или санитарни приложения.